• Judown
  • Judown
  • Judown
  • Judown
  • Judown
  • Judown
  • Judown
  • Judown
  • Judown
  • Judown
Down Sendromu (DS), bir hastalık değil genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken DS'lu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır.
İlimizde yaklaşık 300 Down Sendromlu çocuğun olduğu düşünülmektedir.
OKA SAMSEV JUDOWN ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Ana Sponsor                       Sağlık Sponsoru
YEDAŞ MEDİCAL PARK

Kısmi Sponsorlar
TURANLAR       KARTAŞ       RENAULT       COCA-COLA